Вилківський ЗЗСО I-IIIст. №1

 

нормативно правова база школі
 

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про освіту

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 38-39, ст.380)

{Закон визнано таким, що відповідає Конституції України (є конституційним), згідно з Рішенням Конституційного Суду № 10-р/2019 від 16.07.2019}

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19Создан 17 фев 2020